Diensten

Infra-visuals kan u helpen met de volgende ingenieursdiensten:

 • Maken van 2D en 3D ontwerpen voor de boven- en ondergrondse infra in de; voorbereidings-, ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Opstellen ontwerpnota’s ter verantwoording
 • Visualisatie projecten
 • Toetsing ontwerp
 • Maken BIM-omgevingen en verzorgen van BIM-coördinatie

Onderstaand is dit in verschillende onderdelen toegelicht.

Bovengrondse infrastructuur

Wegontwerp binnen- en buiten de bebouwde kom op Rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau

 • 2D en 3D ontwerpen maaiveldinrichting
 • Opstellen tekeningen situatie, opruimwerkzaamheden, details, dwarsprofielen en lengteprofielen
 • Maken machinebesturingsmodellen
 • Opstellen ontwerpnota’s ter verantwoording keuzes
 • Uitvoeren van ontwerpanalyses en toetsingen aan eisen/richtlijnen

Ondergrondse infrastructuur

Riolering en kabels en leidingen

 • 2D en 3D ontwerpen riolering, K&L, tracés en overige leidingen
 • Opstellen tekeningen situatie, details en dwarsprofielen
 • Maken machinebesturingsmodellen

Groen en ecologie

Inrichting groen en mitigerende maatregelen

 • 2D en 3D ontwerpen groen en ecologie
 • Opstellen tekeningen van situatie, details en dwarsprofielen

Visualisatie projecten

Virtueel maken plannen/ontwerpen

 • Virtual reality
 • Animaties/simulaties
 • 360 graden views
 • Foto’s en video’s
 • 2D ontwerpen omzetten naar 3D
 • Bouw informatie modellen (BIM)

Toetsing en coördinatie

Realistische weergave ontwerp

 • Visuele inspectie waarin we in de voorbereidingsfase uitvoeringseisen aantonen
 • Toetsing SO, VO, DO en UO cf. eisen en richtlijnen
 • 3D toets inpasbaarheid ontwerp
 • Realistische nabootsing van de werkelijkheid ten behoeve van digitale verkeersveiligheidsaudit
 • BIM-coördinatie op projecten
 • Raakvlakken analyses
 
 
 

Integrale werken

Opstellen en beheren

 • Opstellen uitgangspuntennotitie
 • Uitvoeren eisenanalyse
 • Opstellen verificatieplan
 • Opstellen verificatierapport
 • Analyse contractstukken en toetsing van tegenstrijdigheden documenten
 • Systems engineering (Relatics)
 • Documentenmanagement
Menu sluiten